romanhliva

Since December 03, 2012 Bratislava

Tréning

Categories: Specialty:Services - Added on December 05, 2012 - # 200747

Pravidelné hodinové tréningy Vám pomôžu precvičiť a zopakovať to, čo ste sa naučili na kurze. Ich termín oznámime na požiadanie.

Poplatok za tréning je 15 eur.

Bližšie informácie:
www.sebaobrana.net

€15.00
(approximately $17.44)
Quantity in stock: Sold out
Add to Cart
Shipping Costs
Free Shipping
Payment Methods
Hotovosť, Úhrada na účet
Collections